wyrok recenzja

Bogusława Jasińskiego wyrok na system

autoportret

Autoportret

matematyka życia

Appendix o odejmowaniu

milczenie

Appendix o milczeniu

post

Appendix o poście

cisza

Appendix o ciszy

brak

Glosa o Braku

lathe biosas psalm

Raz jeszcze o życiu w ukryciu

miniatury

Miniatury I

życie w ukryciu

Glosa o życiu w ukryciu